cansız

s. ve zf.
1. 无生命的, 死的: \cansız bir kuş 一只死鸟 Birdenbire yere cansız yıkılıverdi. 他突然倒地身亡。
2. 没有力气的; 没有生机的; (生意)冷清的, 不景气的; 不活跃的, 无精打彩的: \cansız bir çarşı 冷冷清清的一家商场 Ne kadar cansız bir adam! 他真是个半死不活的家伙!Bu yıl buğday piyasası biraz cansız. 今年小麦市场有些不景气。
3. 不生动的, 干瘪的, 干巴巴的: \cansız bir konuşma 干巴巴的讲话
◇ \cansız düşmek 1) 丧命, 死亡: İlk kurşunda cansız düşmüştü. 一颗子弹就要了他的命。 2) 变得虚弱无力: Son günlerde çok cansız düştüğümü anlıyorum. 最近几天我觉得我浑身无力。\cansız kalmak 疲惫不堪

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • cansız — sf. 1) Canını yitirmiş, ölmüş Cansız bir kuş. 2) Canlı olmayan (varlık), camit 3) zf., mec. Güçsüz, mecalsiz bir biçimde Nil in deminden beri avucumun içinde cansız duran eli kımıldadı, parmaklarımı sıkıyor. R. H. Karay 4) mec. İlgi uyandırmayan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • cansız — sif. 1. Canlılar aləminə mənsub olmayan, canı olmayan. Cansız təbiət. Cansız materiya. // Həyat əlaməti olmayan, ölü, ruhsuz. Cansız bədən. 2. Ölgün, tabsız, gücsüz, taqətsiz, zəif. Gülsüm öz yerində belə möhkəm oturmuşdu ki, deyəsən, cansız bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • çansız — sf. Çanı olmayan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • cansız-çəlimsiz — sif. Çox cansız, çox zəif, cılız, üzgün. Cansız çəlimsiz uşaq. – Klavdiya birinci dəfə gördüyü cansızçəlimsiz, ortaboylu, sallaqbığlı bu adama diqqətlə nəzər yetirdi. Ə. Abasov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • cansız hedef — is., ask. İnsan ve hayvan dışında ateş etmek için seçilen hedef …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • cansız düşmek — hastalık veya yorgunluk yüzünden bitkin bir duruma gelmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • canlı-cansız — top. Həm canlılar, həm cansızlar, hamısı. Gecələr canlı cansız uyurkən dərin dərin; Fəqət sən mənim kimi uyumazsan doyunca. M. Müş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • həyəcansız — z. Həyəcan keçirmədən, həyəcan duymadan; sakit. . . Həyəcansız dar gəlir; Mənə köksün qəfəsi. B. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • kansız cansız — sf. Kanı az olan, zayıf, bitkin (kimse) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • dili olsa da söylese (veya anlatsa) — cansız nesneler konuşabilseler, bazı olaylara tanıklık da edebilirler anlamında kullanılan bir söz Galata sokaklarının dili olsa da anlatsa... S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • CAMİS — Cansız, camid. * Letâfeti gitmiş olan elbise …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.